vogelwerkgroep cronesteyn


Vogelwerkgroep Cronesteyn verwelkomt graag nieuwe leden! Meer informatie vind je onderaan deze pagina.


waarnemingen 2017

December 2017

Nog een paar leuke recente waarnemingen in het park: watersnip, wintertaling, grote gele kwikstaart, grote zilverreiger, staartmezen, putters, sijsjes, boomklever. De meeste zijn typische wintergasten, alleen staartmezen en putters hebben we ook in de broedtijd. De boomklever is voor zover we weten nooit eerder in Cronesteyn gesignaleerd en we hopen stiekem dat die nu gelijk ziet dat het een heel goed broedbiotoop zou zijn.

Herfst 2017
Koud worden wil het nog niet, maar de wintergasten zijn gelukkig niettemin aan het arriveren. In oktober telden we 130 smienten, in november zaten we al boven de 200 en het zullen er nog wel wat meer worden. Verder zijn er intussen enige tientallen slob- en krakeenden te bewonderen, wat kuifeenden en natuurlijk veel ganzen. Het aantal Canadese ganzen is in een maand tijd naar de honderd gegaan, terwijl de grauwe gans bij de telling in oktober met 130 tegelijk aanwezig was en in november nog maar met 1,waarschijnlijk een gehandicapte achterblijver, terwijl de rest even naar een andere polder was doorgevlogen.

Cronesteyn wordt sinds jaar en dag gesierd door twee paar futen; dit jaar zwommen in oktober beide paren nog met jongen rond. De ijsvogels laten zich nog steeds regelmatig zien langs sloten door het hele park. Let in deze tijd ook op roofvogels: we krijgen er buizerds bij uit het noorden, er jagen torenvalken en sperwers en een enkele keer wordt er ’s winters een havik gesignaleerd.

Eind april 2017
Het voorjaar is nu op zijn mooist in Cronesteyn. Overal jong groen en bloesem. Ganzen en futen hebben al jongen. De ooievaars zitten op hun nest in de wei en de blauwe reigers nestelen weer luidruchtig in het Landgoed- en Reigersbos. De lepelaars komen altijd wat later, maar die zijn nu ook wel aan broeden toe.

De kauwtjes gaan massaal langs bij de schaapskudde om wol te halen voor hun nesten. Het ziet ernaar uit dat er zowel buizerds als sperwers in het park broeden dit jaar en ook de ransuilen zijn weer van de partij. Als je geluk hebt, zie je uit je ooghoek ineens het knalblauw van een ijsvogel boven de sloot voorbij flitsen. Deze polderjuweeltjes broeden weer her en der in het park, we hopen op drie nesten.

Na de tjiftjaf en de zwartkop zijn intussen ook fitis, tuinfluiter en rietzanger in het park gearriveerd. Als laatsten komen dan grasmus, bosrietzanger en kleine karekiet (de karekieten zijn er nog niet allemaal en de bosrietzanger moet nog komen). Ook het eerste visdiefje is weer gesignaleerd; die komen alleen in het park om te vissen. In de weilanden en op de ruige stukken zijn kievit, grutto, scholekster en tureluur intussen aan het broeden of al met jongen in de weer.

Februari 2017
Het is deze winter weer een gezellige drukte met wintergasten in het park. De smienten (compacte eendjes die je makkelijk kunt herkennen aan hun gefluit en aan het gouden voorhoofd van de mannetjes) zijn zoals altijd in de meerderheid, er zijn er meestal rond de 250. De grote groep van honderd krakeenden (zo groot als de wilde eend en te herkennen aan het gedistingeerd parelgrijs van de heren) die we in november hadden, is intussen geslonken tot vijftig in januari en tien in februari. De meeste meerkoeten zijn nog steeds in winterstemming en vormen grote groepen in het weiland, maar je ziet ook al paartjes in de sloten die hun territorium gaan verdedigen.

De hele winter kun je buizerds en torenvalken in het park tegenkomen en in december hadden we deze keer een heel bijzondere gast: een ruigpootbuizerd, ongetwijfeld afkomstig uit het hoge noorden. Veel gewoner, maar toch wel erg leuk om tegen te komen, was de groep goudhaantjes die zich in december in Cronesteyn meldde, de grote gele kwikstaart en de grote zilverreiger.

Ook voor diverse soorten ganzen heeft het park een belangrijke functie. Deze winter zagen we groepen van rond de vijftig ganzen per soort: grauwe, tamme en Canadese. Plus een handjevol Nijlganzen om het geheel wat exotisch cachet te geven. Bij de grauwe ganzen zie je in februari alweer duidelijk dat er paren zijn gevormd, het is tijd om te gaan broeden.

Zo denken de blauwe reigers er ook over, die zijn alweer druk in de weer op hun hooggelegen nesten in het Reigersbos. Je moet er niet aan denken in de storm die op dit moment over het land raast...

Weidevogels zijn er nu nog niet in Cronesteyn, maar dat zal niet lang meer duren. Er scharrelt alweer een ooievaar door het ruige grasland (zal het ze dit jaar lukken jongen groot te brengen?) en de zangvogels die de winter hier hebben overleefd, laten zich nu weer horen: de heggemus en de zanglijster zijn altijd de eersten en intussen hoor je ook mezen en groenlingen in het park. Laat het voorjaar maar komen!


Vogelrijkdom in het park

De leden van Vogelwerkgroep Cronesteyn tellen al sinds de opening van het park, meer dan dertig jaar geleden, de vogels die er broeden. Dankzij het gevarieerde landschap van Cronesteyn zijn er aardig wat soorten te bewonderen (op dit moment rond de zestig). Het weidegebied herbergt grutto's, scholeksters, krakeenden en andere weidevogels.

In de bos- en parkachtige delen zijn allerlei zangvogels te vinden, maar ook een indrukwekkende kolonie blauwe reigers met rond de vijftig nesten. Sinds een paar jaar worden er ook oude reigernesten met succes gekraakt door lepelaars. Dankzij de sloten en rietkragen zijn ook bijvoorbeeld de ijsvogel, de rietgors en de bosrietzanger van de partij.

Het werk van de Vogelwerkgroep

VWG Cronesteyn maakt elk voorjaar een aantal rondes om alle waarnemingen in kaart te brengen die op broeden wijzen. Acht bezoeken worden ’s ochtends vroeg gebracht, twee in de avond (voor de uilen) en een aantal overdag voor diverse eendensoorten, de reigerkolonie en de lepelaars. In de winter wordt er eens per maand overdag geteld om de wintergasten te inventariseren: smienten, krakeenden, diverse soorten ganzen etc.
Al die gegevens worden in het computersysteem van de landelijke organisatie SOVON ingevoerd; daarnaast worden ze o.a. gebruikt voor het beheer van het polderpark.

Corinna Vermeulen (Cronesteynteller sinds 2000) vertelt: ‘Het vroege opstaan vind ik het lastigst. Maar als je eenmaal in het park bent en de eerste zonnestralen op de ochtendnevel ziet en al die vogels hoort, dan weet je weer waarom je het doet.’

Meld je aan als teller!

Wil je mee helpen tellen, dan is het wel vereist dat je algemene zangvogels als merel en zwartkop al aan hun geluid kunt herkennen. De braamsluiper komt dan ter plekke wel, want je wordt natuurlijk ingewerkt door een vogelteller met ervaring. We verwachten dat je een keer of acht per jaar meegaat op veldbezoek (4x in de vroege ochtend en 4x overdag). Aanmelding en informatie bij Corinna Vermeulen, 071–523 18 66, vwgcronesteyn@xs4all.nl


’s Ochtends vroeg zie je Cronesteyn op zijn mooist       (foto Corinna Vermeulen)naar boven   omhoog